Monday, December 14, 2009

azimat angka

Views
welcome to 1121

gabungan tiga angka 1 dan satu angka 2

menjadikan ia 1121

sebenarnya 1 + 1 + 2 + 1 = 5 di mana angka 2 dan 5 adalah sangat sinonim dengan simpulan bahasa 2x5 atau 5x2 yang membawa maksud sama sahaja

jadi, kesimpulan yang dapat dibuat di sini adalah

sama ada 1121 atau 2111, sebenarnya sama sahaja, apa yang penting di sini bukanlah kerjasama seperti dalam cerita wonder pet itu tetapi angka 21 dan 11 mesti berpasangan, tidak dibenarkan sama sekali ditulis dengan cara 12 dan 11 atau 11 dan 12, tidak boleh sama sekali!!

anda faham segala yang termaktub di atas? pasti anda seorang y hebat kerana memahaminya dengan baik....bagus....anda pasti dapat A gemuk.....

No comments: